Privacyverklaring

Aanbestedingscoaching hecht grote waarde aan jouw privacy. Hierdoor gaat Aanbestedingscoaching zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat jouw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.

Over Aanbestedingscoaching

Volledige naam       Aanbestedingscoaching tevens handelend onder de naam Aanbestedingstrainingen

Adres                           Rijneveld 47, 2771 XX Boskoop

Website                      www.aanbestedingscoaching.nl

E-mail                          info@aanbestedingscoaching.nl

Telefoon                    06-55 756 680

KvK-nummer            59608978

 

Binnen Aanbestedingscoaching is Fija Mulder de functionaris voor de gegevensbescherming.

 

Jouw persoonsgegevens 

Voor de diensten die Aanbestedingscoaching aanbiedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens nodig zijn. Hieronder vind jij een overzicht, welke persoonsgegevens door Aanbestedingscoaching kunnen worden verzameld:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Profielfoto;
 • Profielnaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens bezoekers.

Er worden door Aanbestedingscoaching geen bijzondere persoonsgegevens verzameld.

 

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Jij bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken aan ons. Echter, wanneer jij de (benodigde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige van onze diensten niet uitgevoerd worden door Aanbestedingscoaching voor/ten behoeve van jou.

 

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld

Persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Dit gebeurt altijd met een reden. Hieronder vind jij een overzicht van de doeleinden, waarvoor Aanbestedingscoaching (jouw) persoonsgegevens kan verzamelen:

 • Het invullen van een contactformulier;
 • Het afhandelen van bestellingen;
 • Het aanmaken van een account;
 • Het registeren voor een nieuwsbrief;
 • Het opnemen van contact met jou;
 • Het opstellen van klantprofielen ten behoeve van marketing;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het verlenen van toegang tot een afgesloten deel van de website;
 • Het invullen van verklaringen en formulieren bij een aanbesteding;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;
 • Het verifiëren dat jij zegt wie jij bent, wanneer jij jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van bepaalde persoonsgegevens.

 

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld

De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden.

Aanbestedingscoaching verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking;
 • Aanbestedingscoaching heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat jij daartoe verplicht was.

 

Gerechtvaardigd belang

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.

 

Marketing: Als jij een dienst van ons afneemt, dan kunnen we jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke

producten of diensten. Op deze manier kan Aanbestedingscoaching groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw

persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Jij hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

 

Vorderingen

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking
te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichting(en), waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun jij doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot de onze. Wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na jouw bezwaar mee worden gestopt.

 

Cookies

Social media & Website

Als Aanbestedingscoaching persoonsgegevens plaatst op haar website, gebeurt dat pas nadat jij hiervoor jouw schriftelijke toestemming voor hebt gegeven. Aanbestedingscoaching plaatst daarbij jouw naam, functie en profielfoto. Deze gegevens kunnen ook op verzoek achteraf worden geanonimiseerd. De online gepubliceerde gegevens worden meegenomen in zoekmachineresultaten.

Op de website van Aanbestedingscoaching staan Social mediaknoppen. Door gebruik te maken van deze Social media, deel jij mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in jouw browser.

Indien jij zelf een comment, een review of dergelijke, op de sociale mediapagina’s van Aanbestedingscoaching plaatst, worden jouw naam en eventueel jouw (profiel)foto slechts gepubliceerd zodra jij kiest iets te plaatsen. Het is niet mogelijk om op onze sociale mediapagina’s jouw
gegevens te anonimiseren. De online gepubliceerde gegevens worden bovendien meegenomen in de zoekmachineresultaten.

Als jij wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te
vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Nieuws en nieuwe diensten

We houden je graag op de hoogte over Aanbestedingscoaching via:

 • Onze Social Mediapagina’s;
 • E-mail;
 • Onze nieuwsbrief (Mailblue) waarvoor jij jezelf kunt aan- en afmelden.

Delen met derden

Aanbestedingscoaching deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:

 • de externe hostingpartij, die de website op zijn server heeft staan;
 • de externe partij die de website maakt en beheert;
 • de bankrelatie/ betaalsysteem;
 • de partij die de administratie verzorgt en ons administratiesysteem (Moneybird);
 • de overige derden die wij inhuren ter uitvoering van de overeenkomst (Virtual Assistant);
 • de partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.

Wij hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met deze partijen. De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze
derden niet toegestaan om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.

Aanbestedingscoaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van Aanbestedingscoaching te leveren. Na het beëindigen van de
overeenkomst worden jouw persoonsgegevens nog twee (2) jaar bewaard.

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens (administratie), er is immers een wettelijke plicht deze zeven (7) jaar te bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal 1 maand,
nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, bewaard.

Veiligheid website

Aanbestedingscoaching houdt de website zo veilig als mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou en/of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van
persoonsgegevens door Aanbestedingscoaching.

Jij kunt jouw rechten uitoefenen door contact met Aanbestedingscoaching op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken jou een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van jouw identiteitsbewijs vragen we jou je pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Meer informatie over jouw rechten
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Intrekken toestemming

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Aanbestedingscoaching op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Klachten

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij lezen hoe je dit moet doen.

Aanbestedingscoaching, Privacyverklaring 1.1, april 2022.